Gedachte

Culturele ontmoetingen

StadsSalon is een in 2005 gestart not-for-profit initiatief van ons, Baptist Brayé en Tracy Metz. Wij stimuleren en faciliteren culturele ontmoetingen door een goed toegeruste en uitnodigende ruimte bij ons thuis beschikbaar te stellen. Er zijn vele tientallen paneldiscussies, presentaties, interviews, discussieavonden en denkdiners op het gebied van kunst, architectuur, design, video, film, fotografie, ruimtelijke planning en literatuur geweest. StadsSalon is onze eigentijdse interpretatie van de negentiende-eeuwse salon.

Voorliefde voor de stad

Onze eigen wortels verraden een fascinatie voor stedelijke vraagstukken. Die agenderen we niet alleen graag in de besloten salons bij ons thuis, maar ook in onze openbare tweemaandelijkse live talkshow Stadsleven en de gelijknamige digitale magazine www.stadsleven.nu. Parallel verschijnen er over deze onderwerpen vanuit ons regelmatig publicaties in NRC en de Groene.

Business model

StadsSalon heeft geen dekkende begroting, geen sluitend business model, ontvangt geen subsidie en ontbeert strikt gesproken elk economisch bestaansrecht. StadsSalon bestaat omdat wij het leuk en belangrijk vinden. StadsSalon (en Stadsleven) financieren we uit eigen middelen. We betalen alles uit de huishoudportemonnee, aangevuld met een dekkingsbijdrage uit (huur)inkomsten van events die derden in onze stijlkamers organiseren. Ook accepteren we donaties op IBAN NL12 ABNA 06 195 787 26 t.n.v. StadsSalon. Daar zullen we nooit om vragen, we sturen ook geen bedankjes maar zijn er altijd wel heel erg blij mee.